Ngày có hiệu lực: ngày 09 tháng 12 năm 2019

Công ty nhập khẩu Nhật Bản (JIC hoặc "chúng tôi") vận hành trang web https://jic-v.com/ ("Dịch vụ").

Trang này thông báo cho bạn các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, nó cung cấp các lựa chọn bạn có liên quan đến dữ liệu đó.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng truy cập từ https://jic-v.com/

Chúng tôi thu thập một số loại thông tin khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân nhất định. Nói cách khác, chúng tôi có thể sử dụng điều này để liên hệ hoặc nhận dạng bạn ("Dữ liệu cá nhân"). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

Địa chỉ email

Tên và họ

Số điện thoại

Địa chỉ, tiểu bang, tỉnh, mã bưu chính / bưu điện, thành phố

Cookies và dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách bạn truy cập Dịch vụ và sử dụng nó ("Dữ liệu sử dụng"). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm nhiều thông tin. Ví dụ: địa chỉ Giao thức Internet của máy tính của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt. Đồng thời, chúng tôi có thể lấy thông tin về các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó. Cùng với đó là định danh thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác...

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của mình và giữ một số thông tin nhất định.

Cookies là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ có thể bao gồm một định danh duy nhất ẩn danh. Hơn nữa, cookie được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi cũng được sử dụng là đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin. Hơn nữa, nó giúp cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình từ chối tất cả các cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ về Cookies chúng tôi sử dụng:

Công ty nhập khẩu Nhật Bản sử dụng dữ liệu thu thập cho các mục đích khác nhau:

Cung cấp và duy trì Dịch vụ

Thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Dịch vụ của chúng tôi

Cho phép bạn tham gia các tính năng tương tác của Dịch vụ của chúng tôi khi bạn chọn làm như vậy

Cung cấp chăm sóc và hỗ trợ khách hàng

Cung cấp phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ

Giám sát việc sử dụng Dịch vụ

Phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật

Thông tin của bạn (gồm Dữ liệu Cá nhân) có thể được chuyển và lưu trữ trên các máy tính khác. Những máy tính này có thể nằm ngoài tiểu bang, tỉnh... Thậm chí, chúng nằm ngoài quốc gia của bạn hoặc ở khu vực tài phán của chính phủ khác. Ở nơi đó, luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với các quyền từ thẩm quyền của bạn.

Chẳng hạn, bạn ở bên ngoài Việt Nam và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi. Khi đó, bạn lưu ý rằng chúng tôi chuyển dữ liệu của bạn. Chúng bao gồm cả Dữ liệu cá nhân sang Việt Nam và xử lý thông tin đó tại đó

Công ty JIC có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn khi tin rằng hành động đó là cần thiết để:

Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý

Bảo vệ và bảo vệ quyền hoặc tài sản của Công ty Nhập khẩu Nhật Bản

Ngăn chặn hoặc điều tra hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến Dịch vụ

Đảm bảo an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc cộng đồng

Bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý

Đảm bảo bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Nhưng, bạn lưu ý không có phương thức truyền qua Internet hoặc lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại có thể chấp nhận để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn. Mặc dù vậy, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba để tạo điều kiện cho Dịch vụ của chúng tôi ("Nhà cung cấp dịch vụ"). Như vậy, họ có thể thay mặt chúng tôi cung cấp Dịch vụ. Thêm nữa, họ sẽ thực hiện các công việc liên quan đến Dịch vụ. Cùng với đó, họ hỗ trợ chúng tôi phân tích cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn. Họ thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt chúng tôi. Tuy nhiên, họ có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mỗi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và chịu bất kỳ trách nhiệm về nội dung của trang web bên thứ ba nào. Tương tự, chúng tôi không liên quan đến chính sách bảo mật, thông lệ của họ.

Dịch vụ của chúng tôi không giải quyết bất cứ ai dưới 18 tuổi ("Trẻ em").

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ bất kỳ ai dưới 18 tuổi. Nếu bạn biết rằng con cái của bạn đã cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân. Bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi. Trường hợp Dữ liệu cá nhân từ trẻ em được thu thập không có sự đồng ý của phụ huynh. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ.

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian.

Đầu tiên, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này.

Thứ hai, chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và / hoặc thông báo nổi bật về Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi ưu tiên thay đổi có hiệu lực. Trên hết, chúng tôi cập nhật "ngày hiệu lực" ở đầu Chính sách bảo mật này.

Call Now Button