1 Tháng Một, 2013

Ngoài ra, chúng tôi đã có một chi nhánh tại Việt Nam

JIC đã mở chi nhánh mới tại Việt Nam

 Ngoài ra, chúng tôi đã có một chi nhánh tại Việt Nam
1 Tháng Một, 2010

Thêm nữa, JIC đã mở một chi nhánh tại Trung Quốc

Thành lập chi nhánh JIC đầu tiên tại Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc

Thêm nữa, JIC đã mở một chi nhánh tại Trung Quốc
1 Tháng Một, 2009

Sau đó, chúng tôi hợp nhất với Ginansyouji

Với mong muốn mở rộng kinh doanh, JIC đã được sáp nhập với công ty Ginansyouji

 Sau đó, chúng tôi hợp nhất với Ginansyouji
1 Tháng Một, 2007

JIC thành lập tại Nhật Bản

Bà Aoki Kanae thành lập Công ty nhập khẩu Nhật Bản (JIC) tại Nhật Bản

JIC thành lập tại Nhật Bản
Call Now Button