KHƯƠNG THÚY HƯỜNG

(Nhân viên mua hàng)
Tel: +84 98 665 1275
Email: dory@a-jic.com

LÊ PHƯƠNG ANH

(Nhân viên mua hàng)
Tel: +84 39 661 1196
Email: anh@a-jic.com

LÊ HỒNG ÂN

(Nhân viên mua hàng)
Tel: +84 34 605 5337
Email: an@a-jic.com

HOÀNG KIỀU LOAN

(Nhân viên mua hàng)
Tel: +84 91 692 1205
Email: hoangkloan@gmail.com

NGUYỄN THỊ MƠ

(Nhân viên mua hàng)
Tel: +84 58 639 4316
Email: monguyen@yenkana.com

HOÀNG MINH HẰNG

(Thiết kế đồ họa và Quản trị Website)
Tel: +84 964 506 657
Email: hang@yenkana.com

Call Now Button