Sale Executive

TRẦN THỊ THOA

(Chuyên viên bán hàng)
Điện thoại: +84 98 420 5424
Email: thoa.chan@a-jic.com

KHƯƠNG THÚY HƯỜNG

(Chuyên viên mua hàng)
Điện thoại: +84 98 665 1275
Email: dory@a-jic.com

NGUYỄN THỊ HÀ

(Chuyên viên bán hàng)
Điện thoại: +84 34 970 8714
Email: ha@a-jic.com

NGUYỄN THỊ MƠ

(Chuyên viên mua hàng)
Điện thoại: +84 58 639 4316
Email: monguyen@yenkana.com

LÊ HỒNG ÂN

(Chuyên viên mua hàng)
Điện thoại: +84 34 605 5337
Email: an@a-jic.com

NGUYỄN BÍCH NGỌC

(Chuyên viên mua hàng)
Điện thoại: +84 36 672 5685
Email: Ngoc@a-jic.com

LÊ PHƯƠNG ANH

(Chuyên viên mua hàng)
Điện thoại: +84 39 661 1196
Email: anh@a-jic.com

HOÀNG MINH HẰNG

(Thiết kế đồ họa
và quản trị website)
Điện thoại: +84 964 506 657
Email: hang@yenkana.com