Cảng xuất khẩu chính


Hiện tại JIC đang xuất khẩu than sang các thị trường sau:

 • Hàn Quốc
 • Nhật Bản
 • Châu Úc
 • Cô-oét
Các cảng xuất khẩu chính

Các cảng chính

Các cảng chính của JIC:

 • Việt Nam
 • Trung Quốc
 • Indonesia
 • Malaysia
 • Lào
 • Campuchia
 • Hàn Quốc
Các cảng chính của JIC

Call Now Button