LỊCH SỬ THÀNH LẬP

Công ty nhập khẩu Nhật Bản (JIC) được thành lập năm 2007 tại Nhật Bản. Mặc dù 10 năm không được coi là một lịch sử lâu dài cho một công ty, JIC đã phát triển nhanh chóng và đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Ngay từ ngày đầu tiên, JIC đã gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sức mạnh từ sự nhiệt tình và tự tin đã thúc đẩy chúng tôi tiến lên và vượt qua mọi trở ngại để đạt được thành công. Sau một vài năm, các sản phẩm của JIC được đón nhận và JIC được tin tưởng trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng sản phẩm.

Chúng tôi sáp nhập với công ty Ginansyouji vào năm 2009. Và chỉ 4 năm sau khi thành lập, chúng tôi đã mở văn phòng đại diện tại Việt Nam.

{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}

Đến nay, JIC Việt Nam đã hỗ trợ rất nhiều cho JIC Nhật Bản và trở thành một phần không thể thiếu của JIC.