Bạn đang cần một chuyên gia?

Ở đây bạn luôn được chào đón. 

Hãy để lại thông tin liên lạc của mình 

và chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay!

Thông tin liên lạc

GINANSYOUJI CO。、LTD

Công ty: Japan Import Co., Ltd. CO. , LTD,

Trụ sở chính tại Nhật Bản: GINANSYOUJI CO。、LTD

Địa chỉ: 4-29-15 Imojima, 500-8234 Gifu, Japan

Đại diện tại Nhật Bản: Kanae Aoki

Điện thoại (Nhật Bản):
ĐT: + 81-58-240-2980
Số fax: + 81-58-240-2981

Trang web: http: //a-jic.com/

Văn phòng đại diện Việt Nam: Japan Import Co., Ltd. CO. , LTD

Địa chỉ: Tầng 6, 49 Trung Kính, Khu Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Người đại diện: Kenichiro Sekiya

Điện thoại (Việt Nam): + 84-4625-33080

Trang web: https: //jic-v.com

Japan Import Co., Ltd. CO. , LTD

Biểu mẫu liên hệ

Call Now Button