KHUONG THUY HUONG

(Purchasing Executive)
Tel: +84 98 665 1275
Email: dory@a-jic.com

LE PHUONG ANH

(Purchasing Executive)
Tel: +84 39 661 1196
Email: anh@a-jic.com

LE HONG AN

(Purchasing Executive)
Tel: +84 34 605 5337
Email: an@a-jic.com

HOANG KIEU LOAN

(Purchasing Executive)
Tel: +84 91 692 1205
Email: hoangkloan@gmail.com

NGUYEN THI MO

(Purchasing Executive)
Tel: +84 58 639 4316
Email: monguyen@yenkana.com

HOANG MINH HANG

(Designer and Website Admin)
Tel: +84 964 506 657
Email: hang@yenkana.com

Call Now Button