Đá làm vườn

đá làm vườn

Vườn đá (Karesenshui) là một loại vườn truyền thống của Nhật Bản đã có lịch sử rất lâu đời, đôi khi được gọi là Zen Garden, thực tế, tất cả các loại vườn cảnh Nhật Bản đều mang tính Zen (thiền) theo ý nghĩa riêng của nó. Vườn đá trong tiếng Anh là Rock Garden, nghĩa là khu vườn sỏi đá đúng như tên gọi của nó, thường được cấu thành bởi thành phần chủ yếu là những gì có nguồn gốc từ đá như cát, đá tảng, sỏi, được sắp xếp theo một trật tự nhất định để làm nên cái hồn của khu vườn, đôi khi cây xanh được sử dụng để khu vườn thêm sinh động.