Than đen – Bạch đàn

than củi bạch đàn

Than đen bạch đàn được sản xuất bằng cách áp dụng kỹ thuật đốt than trắng từ gỗ Bạch Đàn, để cho ra đời những sản phẩm than đen chất lượng cao.