Than đen – Keo

Than đen keo

Cây keo có độ cứng vừa phải, đủ để nung thành than đen. Quy trình sản xuất than đen tương tự như than trắng, tuy nhiên, nhiệt độ đốt trong quá trình carbon hóa củi thô thấp hơn, khoảng từ 700- 800 độ C. Mặt khác, sau khi thành than, than đen cho ra lò được để nguội tự nhiên, (chứ không sử dụng hỗn hợp bụi đất ẩm để làm nguội) nên vẫn giữ được màu đen sau quá trình hoạt hóa carbon.