Than đen – Vải

Than đen vải

Than đen làm từ cây vải là một trong những sản phẩm than đen tốt nhất, màu sắc đen óng, nhiệt lượng cực cao, cháy được trong thời gian dài