Than mùn cưa – Lục giác

than mùn cưa lục giác

Than mùn cưa dạng lục giác tiêu chuẩn Nhật Bản:

Không khói
Không mùi
Không có hóa chất, hoàn toàn mùn cưa tự nhiên
Lượng tro ít, nhiệt lượng tỏa ra nhiều.
Không nổ khi cháy

  • Thời gian cháy: 3-4 giờ
  • Tỉ lệ độ ẩm: 7%
  • Tỉ lệ tro: 4-5%
  • Tỉ lệ cacbon cố định: 80%
  • Nhiệt lượng: 8500 Kcal/kg
  • Chất bốc: 8%
  • Sulfur 0.03%