Chúng tôi mở rộng quy mô của công ty để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ khách hàng của JIC. Vào năm 2009, chúng tôi sáp nhập với công ty Ginansyouji .

{"autoplay":"true","autoplay_speed":3000,"speed":300,"arrows":"true","dots":"true"}

Và bốn năm chỉ sau khi thành lập, chúng tôi đã mở văn phòng đại diện tại Việt Nam. Đến bây giờ, JIC Việt Nam đã hỗ trợ mạnh mẽ cho JIC Nhật Bản và trở thành một phần không thể thiếu của JIC. Tại Việt Nam, chúng tôi đã đầu tư vào công nghệ để tạo ra một sản phẩm chất lượng. Văn phòng đại diện của JIC tại Việt Nam đặt tại tầng 6, số 49 Trung Kinh, quận Cầu Giấy, Hà Nội.