JIC đã tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 16 - VIỆT NAM EXPO 2018 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hội chợ được diễn ra từ ngày 5/12 đến 8/12, tại Trung tâm Hội nghị & Triển lãm Sài Gòn (SECC) - 799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM